789.home.50x52.png703.Logga.png

 

 

Laboratorieförsäkring

 

 

Maskinskada, brandskada, inbrott eller vattenskada. Det finns tyvärr många situationer som snabbt kan förändra förutsättningarna för ditt företag. Det kan du aldrig skydda dig ifrån. Men med en bra försäkring kan du minimera effekterna. Sveriges Tandteknikerförbund, ger ett bra och pålitligt skydd om olyckan skulle vara framme!

 

 

Allt detta ingår i försäkringen

 

Ansvarsförsäkring-Skadestånd

Försäkringen täcker person- eller sakskada om du blir skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringsbolaget hjälper till vid förhandlingar och utreder om du verkligen är skadeståndsskyldig. Vid eventuell rättegång får du hjälp med att föra din talan, och försäkringen täcker också rättegångskostnaderna.

Försäkringen gäller även för Miljöskada samt ingrediens- och komponentskada.

Avbrottsförsäkring / Extrakostnadsförsäkring

Om du råkar ut för en ersättningsbar egendomsskada som medför avbrott i verksamheten får du ersättning för reducerat eller uteblivet täckningsbidrag. Försäkringen ersätter även skäliga extrakostnader i samband med ersättningsbar egendomsskada.

Tänk på att avbrott p.g.a. sjukdom inte ersätts via Laboratorieförsäkringen utan det krävs att du tecknar "Avbrottsförsäkring vid sjukdom eller dödsfall". Läs mer här

Egendomsförsäkring

Försäkringen omfattar förutom brand-, inbrotts- och vattenskador även allrisk för all försäkrad egendom. Det innebär att företaget får ett bra skydd för plötslig och förutsedd skada på, eller förlust av, den försäkrade egendomen.

Maskinförsäkring

Samtliga maskiner som enskilt har ett värde på högst1 000 000 kr omfattas av maskinförsäkringen. Maskinförsäkring innebär att även inifrån kommande skada omfattas förutsett att den är oförutsedd (bristande underhåll innebär att skadan inte är oförutsedd).

Stöldbegärlig egendom

Med stöldbegärlig egendom avses bland annat;

 • kameror, kameratillbehör och projektorer
 • apparat/utrustning för ljud- eller bildåtergivning
 • mobiltelefoner
 • datorer, datorprogram och till datorn tillhörandebildskärm, tangentbord, mus, skrivare etc.
 • Guld, platina, pärlor & ädelstenar (krävs att deförvaras i säkerhetsskåp)

Tjänstereseförsäkring

Har du eller din personal resor i tjänsten? Kanske att ni åker på utbildningar och liknande. Då omfattas ni av Tjänstereseförsäkringen. Denna försäkring är utökad med ett avbeställningsskydd vid tjänsteresa.

Transport av varor

Försäkringen täcker skada på transporterade varorvid transport med eget fordon men även vid inhyrt transportföretag.

VD - & Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som riktas mot VD, styrelsemedlem eller ledande befattningshavare i företaget. Försäkringen utreder om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandlar med den som kräver skadestånd, för den försäkrades talan vid rättegång, betalar rättegångskostnader och eventuellt skadestånd.

 

Teckna till

 

Fordonsförsäkring

En gruppupphandlad försäkring som ger dig fördelar.

Försäkringen har förutom den vanliga omfattningen även tillägg så du har rätt till hyrbil vid ersättningsbar skada, självriskreducering vid djurkollisson, drulleförsäkring (om du exempelvis skulle råka tanka fel bränsle, maskinskadeförsäkring som gäller i 8 år eller upp till15 000 mil.
Du slipper också fundera över hur långt du kör för det är fria mil!

Om du har flera bilar i företaget så får du samtliga på ett försäkringsbrev och när du köper en bil så blir den automatiskt försäkrad!

 

Bra & viktig information 

 

Halvera självrisken med godkänt inbrottslarm

Om du råkar ut för inbrottsskada och har ett godkänt inbrottslarm som varit inkopplat halveras självrisken. För att larmet ska vara godkänt krävs att det är kopplat till polis, vaktbolag eller larmcentral.(Detta behöver inte förhandsanmälas).

Ansökan och Försäkringsbroschyr

Inbrottsskydd - Skyddsklass 2

Inbrottsförsäkringen gäller endast om försäkringslokalens väggar, golv, tak, fönster och dörrar uppfyller skyddsklass 2.

Öppningsbara fönster (även vädringsfönster) belägna lägre än 4 meter från mark samt dörrar ska vara låsta med godkänd låsenhet.

Med godkänd låsenhet menas lås och slutbleck av sådant utförande som är godkänt av försäkringsbolaget enligt SSF200:4. Godkända dörrförstärkningsbehör är ett krav för dörr, port eller lucka av trä.

 

Läs mer i denna broschyr

Självrisker

Självrisken är 0,1 pbb.
Vid avbrott lämnas inte ersättning för de första 24 timmarna (karenstid). För vissa skadehändelser gäller förhöjd självrisk.

 

Egendom 0,1 pbb
Avbrott 24 timmars karens
Ansvar och överfall 0,1 pbb
Rättsskydd 20 % av skadebeloppet + 0,2 pbb
Förmögenhetsbrott 0,5 pbb
Krisförsäkring Ingen självrisk
VD-Styrelseansvar 0,2 pbb
Maskinförsäkring 0,2 pbb

Villkor

Ni hittar aktuella villkor HÄR. Försäkringsbeviset går alltid före villkoren.

 • GRK 10 Grundvillkor för konceptförsäkring
 • GRT 40 Tjänstereseförsäkring
 • GRF 80 Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • T171 Överfallsförsäkring
 • AA Allmänna avtalsbestämmelser
 • GRT 10 Transportförsäkring av varor
 • T181 Biltransportförsäkring
 • T109 Bostadsrättstillägg
 • T163 VD- och Styrelseansvarsförsäkring
 • G550 Särskilt villkor för Sveriges tandteknikerförbund

 

 

 

1034.Rundel_-_kontakta_oss_NY.162x.png