790.home_vit.50x52.png 771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif

 

Vårdförsäkring

Har du råd att vara borta från jobbet?

 

 

 

Den här försäkringen ger dig snabb tillgång till vård vilket innebär att du snabbare kan återgå till arbetet. Ett annat stort plus är givetvis att snabb vård innebär minskat lidande!

Försäkringen ger dig dygnet runt, tillgång till kvalificerad sjukvård och rådgivning inom hela Norden. Försäkringen har ett servicemål, vilket innebär att du får träffa en läkare inom 4 arbetsdagar. Krävs operation sker denna inom 20 dagar (operationsgaranti). 

 

 

 

Teckna med Självrisk eller Remisskrav

 

 

Med självrisk

Blir du sjuk kontaktar du vårdplaneringen. De hjälper dig att boka tid för den vård du behöver.

 

Självrisk 1 500 kr
Du betalar din självrisk på 1 500 kr om du valt detta alternativ
 

Självrisk 700 kr
Du betalar en självrisk på 700 kr (från andra skadan under samma försäkringsår utgår en utökad självrisk på 1 000 kr/ försäkringsår. Den förhöjda självrisken kvarstår försäkringsåret ut för att nästkommande försäkringsår åter sättas ned till 700 kr).

 

Med remisskrav

Blir du sjuk kontaktar du din vårdcentral för primärvård. Om dina besvär kräver remiss till specialistläkare (ortoped, kirurg m.m.) be då att få kopia på din remiss och journal. Kontakta därefter vårdplaneringen som hjälper dig att boka tid för vård.

 

 

 

Cancerstöd

Eftersom cancer har ökat så dramatiskt i Sverige de senaste åren så finns även cancerstöd med i  Vårdförsäkring Vuxen och Vårdförsäkring Barn.

804.Health_care_391493374.347x.jpg

 

 

 

Hur gäller försäkringen?

Kan tecknas av; företagare, medförsäkrad, anställd, barn. Inträde måste ske före 60 år, och gäller livsvarigt, cancerstödet upphör vid 67 år.d ersätter försäkringen?

Kombinationsrabatt

Om du tecknar både Vårdförsäkring och Sjukavbrottsförsäkring så erhåller du 20 % premierabatt på Sjukavbrottsförsäkringen (rabatten avdrages innan du får fakturan).Vad ersätter försäkringen?

Ansvarstid & Försäkringsbelopp

Försäkringen har obegränsad ansvarstid fram till 66 årsdagen, därefter är ansvarstiden 5 år. Om försäkring tecknad av arbetsgivare eller organisation lämnas obetald under pågående skadefall är ansvarstiden 1 år. Flera skadefall med medicinskt samband räknas som samma skadefall.

 

Försäkringen gäller med obegränsad ansvarstid samt ersätter upp till 2 miljoner kronor per år. För cancertillägget är ansvarstid per skada är 24 månader efter avslutad akut behandlingstid.

Vad ersätter försäkringen?

 • Försäkringen lämna ersättning för operation, vård och behandling inom Norden på grund av en olycksfallsskada eller sjukdom. Observera att vården skall ha anvisats eller accepterats av försäkringsgivarens vårdplanering för att ersättning ska betalas ut. Detta gäller första besöket och ev. återbesök. Du skall vid skada samt all fortsatt vård kontakta försäkringsgivarens vårdplanering. Telefonnumret finns på ditt försäkringsbevis.
   
 • Försäkringen ger den försäkrade rätt till sjukvårdsrådgivning dygnet runt samt vårdplanering av legitimerade sjuksköterskor per telefon 08:00 – 17:00. Sjukvårdsförsäkringen är till för planerad vård dvs försäkringen lämnar inte ersättning för akuta skador. För försäkring med krav om remiss gäller ovanstående endast efter att försäkringsgivaren mottagit denna samt bekräftat och godkänt behandling. Sjukvårdsrådgivning lämnas även till den försäkrades hemmavarande barn.
   
 • Resor och logi
   
 • Hjälpmedel
   
 • Annan behandling (naprapat, kiropraktor och osteopat)
   
 • Rekonstruktiv kirurgi och cancer behandling

Begränsningar

Försäkringen gäller inte för någon befintlig åkomma, här avses åkomma som har varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade innan försäkringen började gälla. Befintlig åkomma omfattas dock av försäkringen efter att den försäkrade varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av två år.

 

 • förebyggande vård
 • vård och behandling av diagnostiserad kronisk sjukdom/skada eller en icke behandlingsbar sjukdom/skada, som kräver livslång behandling,
 • kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av försäkringsgivaren,
 • överviktsoperationer samt följder därav,
 • veneriska sjukdomar,
 • AIDS, AIDS-relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIV-antikroppar (HIV-positiv ,
 • missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner, (Dock ersätts missbruksvård vid ett (1) behandlingstillfälle),
 • avsiktligt självförvållad kroppsskada,
 • födelsekontroll, inklusive sterilisering
 • framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad,
 • graviditet, födsel och efterbehandling,
 • varje slag av fertilitetstest och/eller fertilitetsbehandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till denna, inklusive kostnader för graviditet, födsel, för- och efterbehandling av barnet/barnen samt behandling av symtom och följder därav,
 • alla former av experimentell vård,
 • vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling
 • bland annat uppehåll på vårdhem, åldringsvård, hospice, senil demens,
 • behandling av sexuell dysfunktion,
 • tandvård och tandkirurgiska operationer inkl. bettskena oavsett orsak,
 • snarkproblem såvida inte sömnapné är diagnostiserad
 • behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder,
 • läkarintyg,
 • hälsointyg,
 • behandling av sjukdomar under militärtjänst,
 • behandling utförd av den försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer,
 • epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter,
 • sjukdom som omfattas av smittskyddslagen eller följder därav,
 • logoped,
 • ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit, och inte till försäkringsgivarens vårdplanering/vårdgivaren avbokad senast 24 timmar innan behandlingstid. Kostnaden debiteras den försäkrade,
 • professionell sport,
 • organtransplantation,
 • konvalescens,
 • förebyggande hälsokontroller,
 • permanenta medicinska hjälpmedel, tex hörapparat, fotbäddar, glasögon, linser mm,
 • synkorrigering och synkorrigerande behandling,
 • dialysbehandling,
 • behandling och utredning av åderbråck,
 • borttagning och kontroll av leverfläckar om det inte finns misstanke om malignitet,
 • utredning och behandling av neuropsykiatrisk störning enligt ICD kod F00 – F99.


För flera undantag och utförligare beskrivning av dessa ber vi dig ta del av de fullständiga gruppförsäkringsvillkor

 

 

1033.Rundel_-_rakna_offert_och_eller_teckna_online_NY.162x.png