790.home_vit.50x52.png771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif

 

Corona - detta gäller

Företagsförsäkring

Detta gäller för Salong-/Hyrstols-/Konsultförsäkringen.

 

Vad händer om myndigheten sätter Salongen i karantän?

Är det ett myndighetsbeslut så ersätter försäkringen inte detta.
Detta är branschstandard. (Då blir det upp till statens stödpaket att fördela eventuell kompensation)

Vad händer om ägare/anställda blir smittbärare eller sjukskrivna?

Har ni tecknat till Frisörföretagarnas "Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga" kan ni få ersättning efter vald karenstid (14 eller 30 dagar) vid sjukskrivning eller smittbärarpenning. Har ni redan tecknat denna försäkring, läs mer under ”Försäkra dig och dina anställda om du inte redan gjort det!”.

Täcker försäkringen om mina kunder bokar av?

Detta omfattas inte av försäkringen.

Vad gäller om det inte blir någon mässa/event?

Detta omfattas inte av försäkringen. Det försäkringen ersätter är om man på grund av olycksfall, sjukdom eller dödsfall (den försäkrade eller nära anhörig) samt om det skett en ”naturhändelse” inte kan åka på mässa/event.

Vad gäller om det blir ett utbrott innan vi åker?

Även om UD inte avråder från resa till området så gäller inte Avbeställningsskyddet.

Vad händer om det blir ett utbrott när vi är där?

Blir ni sjuka så får ni vård & ersättning för de kostnaderna. Även ersättning för förlängd vistelse ersätts.

Om vi hamnar i karantän?

Merkostnader vid förlängd vistelse ersätts inte av försäkringen.

Ovan är det som gäller just nu och kan ändras framöver på grund av t ex branschgemensamma överenskommelser eller andra tolkningar av försäkringsvillkoren.

 

Sjukavbrottsförsäkring

Försäkra dig och dina anställda om du inte redan gjort det!

 

Frisörföretagarnas Sjukavbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga ersätter rörelsens kostnader upp till valt försäkringsbelopp, redan efter 14 dagars karens (även 30 dagar finns som alternativ).

 

Försäkringen gäller om du blir sjukskriven eller om du får smittbärarpenning (ej vid karantän). Givetvis gäller denna försäkring vid annan sjukskrivning än sjukskrivning på grund av Covid-19.

Ersättningen utbetalas månadsvis tills den du försäkrat blir frisk, dock längst i 12 månader.

Försäkringsnivåer

Du kan välja tre försäkringsnivåer

  • Rörelsens kostnader upp till 16 100 kr/mån (4 pbb)
  • Rörelsens kostnader upp till 24 150 kr/mån (6 pbb)
  • Rörelsens kostnader upp till 32 200 kr/mån (8 pbb)

När det gäller anställda så är vår rekommendation att du tecknar det försäkringsbelopp som motsvarar det täckningsbidrag du har på den anställde.

Klicka här för mer information
 

1033.Rundel_-_rakna_offert_och_eller_teckna_online_NY.150x150.png

Information om smittbärarpenning
från Försäkringskassan

 

Som arbetsgivare kan du få ersättning för höga sjuklönekostnader.
För ytterligare information klicka HÄR.

 

Regler vid smittbärande

Du kan få smittbärarpenning (från Försäkringskassan) om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst av något av följande skäl:

  • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.
     

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Om du inte kan arbeta kan du ha rätt till sjuklön från ditt företag eller sjukpenning från Försäkringskassan.

(Ovan information är från Försäkringskassans hemsida, där ni finner mer information).