771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif790.home_vit.50x52.png

 

Barn- & Ungdomsförsäkring

Premien gäller samtliga barn!

 

 

För dina barn finns nedan försäkringar att teckna.  Försäkringarna kan endast tecknas om företagaren/anställde har gällande försäkring via medlemsförsäkringarna.
 

På egen begäran kan försäkringarna försäkringarna ändras till vuxenförsäkring utan hälsoprövning med oförändrat försäkringsbelopp senast i direkt anslutning vid utgången av det året barnet fyller 25 år, och tidigast från 16 års ålder.

 

 

 

1053.pexels-freestocksorg-191034.348x.jpg

 

 

Sjuk-& Olycksfallsförsäkring


Om ditt barn skulle bli handikappad på grund av ett olycksfall eller sjukdom förändras förutsättningarna framåt i livet. Samhällets skyddsnät är begränsat när barn blir handikappade.

Vår Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall kan inte förhindra skadan, men kan dämpa det ekonomiska lidandet.

Kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp.

 

Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för

  • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning missprydande ärr).
  • Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr.
  • Graviditetsförsäkring gäller från vecka 26.
  • Kostnadsersättning; Läke-, tandskade-, resekostnader.
  • Merkostnader; Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp.
  • Kostnader vid sjukhusvistelse: Ersätter med 0,75 % av prisbasbelopp från första dagen. Utbetalas i 365 dagar.
  • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2 prisbasbelopp.
  • Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.
  • Dödsfall: 2 prisbasbelopp.

Vid sjukdom lämnas ersättning för

  • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning för vanprydande ärr). Definition olycksfall och sjukdom är samma som för vuxen.

 

Vårdförsäkring barn


Samma omfattning som Vårdförsäkring vuxen.
Försäkringen kan tecknas med 500 kr i självrisk alternativt med remiss krav.

 

Klicka här för att komma
till Vårdförsäkring vuxen

 

 

1033.Rundel_-_rakna_offert_och_eller_teckna_online_NY.163x.png