790.home_vit.50x52.png 771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif

 

Sjukinkomstförsäkring

ersättning redan efter 30 dagar!

 

 

 

Försäkringen ger dig extra ersättning på din lön redan efter 30 dagars karens (vanligtvis är det 90 dagars karens på en Sjukinkomstförsäkring)!

Försäkringen gäller så länge du är sjuk, men max fram till pension.

 

 

 

 

 

Hur gäller försäkringen?

Inträde måste ske före 60 års ålder.

Blir du sjuk får du ersättning från Försäkringskassan efter vald karenstid (vanligtvis 7 dagar för egenföretagare). Maximal ersättning som utbetalas är ca 80 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 43.750 kr/mån år 2023). Skulle du få sjukersättning (före detta förtidspension) sjunker ersättningen till 64 % av din lön (högsta sjukpenninggrundande lön är 43.750 kr/mån år 2022).


Sjukinkomstförsäkringen som du kan teckna via ditt medlemskap innebär att ersättningen från Försäkringskassan kompletteras med en försäkring som gör att du kommer upp i samma inkomst du hade innan du blev sjuk.

Ersättning redan efter 30 dagar!

Försäkringen har endast 30 dagars karens! (90 dagar kan också väljas). Försäkringen gäller under tiden som du är sjukskriven, dock längst till utgången av den månad du uppnår 70 år år (efter fyllda 65 år är maximal utbetalningstid 2 x 180 dagar, försäkringen upphör när du får ålderspension).

Försäkringen är beroende av vilken inkomst du har

Begränsningar

Den här försäkringen gäller inte om den försäkrade alternativt du som försäkrad har en journalförd sjukdom, som visat symptom eller en olycksfallsskada, från tiden innan försäkringen tecknades.

Följande sjukdomar/diagnoser ersätts inte de två första åren:

  • Psykisk sjukdom (tex depressiva tillstånd, psykisk insufficiens)
  • Utbrändhet, stressrelaterade sjukdomar, trötthet, koncentrationsproblem 
  • Smärttillstånd i rygg, leder och muskler som saknar objektiva medicinska fynd
  • Alkohol- och drogmissbruksrelaterade sjukdomar eller tillstånd. 

 

 

 

1033.Rundel_-_rakna_offert_och_eller_teckna_online_NY.162x.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om Ulrika som fick ALS

En fruktansvärd känsla att få diagnosen och sedan bara bli sämre och sämre för att till slut inte kunna arbeta mer. Ovan på allt elände rasade ekonomin, vilket inte bara drabbade Ulrika, utan även hennes familj.

 

Ulrika var 43 år gammal, hade två barn och en lägenhet som var kanon. Jobbet rullade på och hon stortrivdes med livet! Då kom chocken, jag har fått ALS!!!

Det började med sjukskrivning till och från som sedan gick över i sjukersättning. Som egen företagare hade hon tagit ut en lön på ca 38 000 kr (före skatt). 

Ulrika saknade försäkring som täckte upp glappet mellan det hon fick från Försäkringskassan, till sin 100 % lön, så kallad Sjukinkomstförsäkring. Detta gjorde att hon endast fick sjukpenning från Försäkringskassan på ca 24 280 kr (före skatt).

När sjukpenningen istället övergick till sjukersättning sjönk ersättningen till 20 160 kr (före skatt). 

Som om detta inte var nog hade hon ett hyreskontrakt på sin lokal med 9 månaders uppsägning. Månadshyran låg på totalt 14 375 kr/mån (inkl. moms).

Tyvärr kan försäkring inte förhindra att vi drabbas av sjukdom och olyckor, men försäkringen kan täcka de ekonomiska lidandet som en sjukskrivning kan innebära.

 

Ulrikas månadsekonomi i siffror utan försäkring:

  Innan sjukskrivning Vid sjukskrivning
Omsättning 85 000 kr/mån 0 kr/mån
Lön 38 000 kr (före skatt) 0 kr/mån
Salongshyra

14 375 kr (inkl. moms)

Dras som en kostnad av omsättningen i företaget.

14 375 kr (inkl. moms)

Måste betalas av sjukpenning eller sparade pengar.

Sjukpenning*   18 210 kr (efter skatt)**
Sjukersättning*  

16 128 kr (efter skatt)**

Totalt att leva på:

38 000 kr (före skatt)

3 835 kr (sjukpenning)
1 753 kr (sjukersättning)

* Sjukpenning efter vald karens hos Försäkringskassan. Sjukpenningen övergår i sjukersättning när Försäkringskassan bedömer att du kanske inte kommer tillbaka till arbetslivet inom lång tid eller över huvud taget.

** Ersättningen beskattas före utbetalning av Försäkringskassan.

 

Att tänka till före är inte att vara pessimist, det är att vara realist och ansvarstagande!


Om Ulrika tecknat en Sjukinkomstförsäkring innan hon blev sjuk hade hon fått 24 280 kr i sjukpenning plus 15 287 kr från Sjukinkomstförsäkringen.

När ersättningen från samhället sjönk till 20 160 kr, då höjdes ersättningen till 19 603 kr/mån, vilket gjorde att hon totalt hade haft en sjukinkomst på 39 567 kr (före skatt), tills hon blev ålderspensionär.

Det är inte bara den drabbade som blir lidande, en sjukskrivning slår mot hela familjen.
Hade hon även tecknat Sjukavbrottsförsäkringen så hade försäkringen betalt hennes hyra och övriga kostnader som hon hade i sitt företag. 
 

  Utan försäkring Med försäkring
Vid Sjukpenning 24 280 kr/mån 39 567 kr/mån
Vid Sjuk-eller
aktivitetsersättning
20 160 kr/mån 39 567 kr/mån