790.home_vit.50x52.png771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif

 

Sjukavbrottsförsäkring

Hjälp efter endast 14 dagar!


 

 

En Sjukavbrottsförsäkring täcker rörelsens kostnader om du som försäkrad blir sjuk eller skulle avlida. Intäkterna slutar direkt om du är borta från jobbet, men inte utgifterna. Företaget får snabbt problem och det finns en stor risk att företaget hamnar i ekonomisk kris.
 

Med en Sjukavbrottsförsäkring skyddar du
både din egen och företagets ekonomi!

 

 

Så här fungerar försäkringen

 

Detta täcker försäkringen

Försäkringen täcker kostnader som t ex hyror, bokförings- och försäkringskostnader, el- och teleavgifter, räntor, leasingavgifter med mera.

Ersättning redan efter *14 dagar!

*Ersättning lämnas efter 14 alternativt 30 dagar beroende på vad du har valt vid tecknandet, och pågår tills du blir frisk, dock längst i 12 månader.

Vid dödsfall gäller försäkringen utan karenstid och då utbetalas hela beloppet med avdrag för eventuell redan utbetald ersättning.

Ersättning kan även lämnas om du av Försäkringskassan skulle du bedömas vara oförmögen att utföra ditt vanliga arbete p.g.a. sjukdom eller olycksfall, och därför blir arbetslös helt eller delvis (utförsäkrad). Ersättning lämnas tills du avvecklat ditt företag eller hela ansvarstiden (12 månader) utnyttjats.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbelopp (välj på nedan)
4 pbb = max 17 500 kr/mån
6 pbb = max 26 250 kr/mån
8 pbb = max 35 000 kr/mån

 

1 pbb år 2023 är 52 500 kr

Kombinationsrabatt!

Om du tecknar både Vårdförsäkring och Sjukavbrottsförsäkring så erhåller du 20 % premierabatt på Sjukavbrottsförsäkringen (rabatten avdrages innan du får fakturan).

Begränsningar

Den här försäkringen gäller inte om den försäkrade alternativt du som försäkrad har en journalförd sjukdom, som visat symptom eller en olycksfallsskada, från tiden innan försäkringen tecknades.

Försäkringen ersätter under de 6 första månaderna efter tecknandet enbart arbetsoförmåga samt dödsfall som orsakats av olycksfall, se definition under rubriken Olycksfall, samt för sjukdom enligt diagnoser som återfinns uppräknade i villkoret för Kritisk Sjukdom.

 

Följande sjukdomar/diagnoser ersätts inte under de 18 första månaderna:

  • Psykisk sjukdom (tex depressiva tillstånd, psykisk insufficiens)
  • Utbrändhet, stressrelaterade sjukdomar, trötthet, koncentrationsproblem
  • Smärttillstånd i rygg, leder och muskler som saknar objektiva medicinska fynd
  • Alkohol- och drogmissbruksrelaterade sjukdomar eller tillstånd.


*Efter fullt utnyttjad ansvarstid
Om ny skada inträffar efter en periods fullt utnyttjade, d v s full utbetalning, oavsett om det varit avbrott i utbetalningen eller ej, ersätter försäkringen enbart för sjukdomar enligt de diagnoser som finns uppräknade i villkoren för Kritisk sjukdom eller för arbetsoförmåga orsakad av ett Olycksfall se definitionen under rubriken Olycksfall, ej dödsfall. Detta gäller i en 5-års period efter full utbetalning.

 

 

 

Med eller utan försäkring

Så här kan det se ut när allt rullar
på som det ska för företaget

Omsättning 60 000 kr
Hyra + lite annat - 15 000 kr
Egenavgifter - 15 000 kr
Skatt - 9 000 kr
Kvar att leva på 21 000 kr

 

Så här kan det se ut när allt inte gick
som det skulle för företaget

Sjukpenning 22 980 kr
Skatt - 6 980 kr
Hyra - 10 000 kr
Övriga kostnader i företaget - 5 000 kr
Kvar att leva på 1 000 kr

 

Som du ser ovan är en Sjukavbrottsförsäkring avgörande för att du ska kunna driva din verksamhet vidare om du måste vara sjukskriven. Har du inte redan idag denna försäkring, ansök nedan med några enkla klick.

 

 

1033.Rundel_-_rakna_offert_och_eller_teckna_online_NY.162x.png

 

 

Film om Sjukavbrottsförsäkringen

 

 

Filmen om Inger