790.home_vit.50x52.png


 
Pensionssparande

 

 

 

 

Tjänstepensionen (pensionssparande via ditt företag) kommer att spela en allt mer avgörande roll! Ju tidigare du börjar spara desto mindre behöver du spara per månad. För varje dag som går blir läget mer akut. Färska siffror visar att företagare som väljer att gå i pension vid 65 år får ca 40 % av den inkomst de tidigare haft i allmän pension (se vad som gäller för dig via pensionsmyndigheten.se).

 

 

Viktigt att tänka på

Fördelen med att spara via en försäkring är bland annat att du är skyddad om du blir arbetsoförmögen. Skulle du bli sjukskriven, minskar utrymmet för dig att pensionsspara och möjligheterna att påverka din framtid.

Till pensionssparandet kopplas i normalfallet en premiebefrielseförsäkring. Den innebär att vid sjukskrivning övertar försäkringsbolaget betalningen (efter 3 månaders karens) till dess att du blir frisk igen, dock längst till 65 år.

 

Avdragsrätt


För att underlätta eget sparande är reglerna riktigt förmånliga, vilket innebär att du som företagare har rätt att göra avdrag för pensionssparande upp till 35 % av din inkomst.

Du avstår en del i dag för att kunna få ett drägligt liv den dag du väljer att pensionera dig.

 

 

912.Rundel_-_Foretagsforsakring2.163x.png

894.Rundel_-_Personforsakring.163x.png

900.Rundel_-_Pensionssparande.163x.png

899.Rundel_-_Onlineteckning.163x.png

903.Rundel_-_kontakta_oss.163x.png