790.home_vit.50x52.png771.Frisorforetagarna_logo_cmyk_tryck.gif

 

Grundskydd

5 försäkringar i samma! 

 

 

Grundskyddet består av 5 olika delar. Klicka på respektive försäkring för att läsa mer, eller se på nedan film för att få det berättat för dig.

 

 

 

Livförsäkring

 • Livförsäkringen utbetalas till förmånstagare* om du dör innan 70 år.
   
 • 10 pbb (476 000 kr) ingår i Grundskyddet, och kan utökas till totalt 50 pbb (2 380 000 kr).
   
 • Livförsäkringen avtrappas inte i och med ålder.

   

* I första hand make/maka/registrerad partner eller sambo, eller om sådan inte finns den försäkrades arvingar. Önskar du ändra förmånstagare, vänligen fyll i denna blankett och sänd in till oss.

 

Livförsäkringen kan bland annat tjäna som efterlevandeskydd till familjen, kompanjon- eller nyckelmannaförsäkring alternativt som en ekonomisk säkerhet.

Livförsäkringen betalas ut vid dödsfall före fyllda 70 år. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

Olycksfallsförsäkring

 • Försäkringen gäller dygnet runt. Alltså både på arbetet och på fritiden.
   
 • Försäkringen ger en engångsersättning vid handikapp orsakat av ett olycksfall.
   
 • Gäller till 70 år
   
 • Du får dubbel ersättning vid bestående handskada.
   
 • 30 pbb (1 428 000 kr) ingår i Grundskyddet, och kan utökas till totalt 50 pbb (2 380 000 kr).

 

Den hjälper dig med följderna av olyckan, till exempel kostnader för sjukvård och resor. Du kan dessutom få ersättning för förlorad arbetsinkomst och invaliditetsersättning vid bestående besvär.
Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.


Utöka Olycksfallsförsäkringen att även gälla sjukdom genom att teckna detta tillägg.

 

Dubbel ersättning vid handskada!
Olycksfallsförsäkringen ger dig dubbel medicinsk invaliditetsersättning vid bestående skada på dina händer.

 

Före fyllda 70 år lämnas ersättning för:

 • Invaliditet (medicinsk och/eller ekonomisk samt ersättning för missprydande ärr)
   
 • Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr
   
 • Kostnadsersättning: Läke-, tandskade-, resekostnader
   
 • Merkostnader: Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra
  personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp
   
 • Inkomstbortfall: Ersätter inkomstbortfall mellan dag 29 till 90 upp till 100 % av lön upp till 7,5 prisbasbelopp
   
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2 prisbasbelopp
   
 • Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar
   
 • Dödsfall: 2 prisbasbelopp
 
Definition av begreppet olycksfall

En olycksfallsskada är den kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för, genom en plötslig, ofrivillig händelse. Händelsen ska vara oförutsedd och inträffa vid en tidpunkt och plats som är identifierbar.

 
Avtrappning från fyllda 46 år

Medicinsk invaliditet 2,5 procent enheter per år.
Ekonomisk invaliditet 5 procentenheter per år.
Olycksfallsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.

Omställningskapital

 • Engångsutbetalning vid långvarig arbetsoförmåga/sjukersättning.
   
 • Försäkringen gäller till 67 år.
   
 • 10 pbb (476 000 kr)  ingår i Grundskyddet, och kan utökas till totalt 20 pbb (952 000 kr).

 

Försäkringen utbetalas om du varaktigt till minst 50 % (30 av 36 månader) blir arbetsoförmögen alternativt får sjukersättning, till minst 50 %.

Avtrappning sker från 45 år. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 67 år.

Rehabiliteringskapital

 • Försäkringen ger en engångsersättning på 30 000 kr om du varit 100 % sjukskriven i längre än 6 månader.
   
 • Rehabkapitalet upphör vid 60 år.

 

Försäkringsbeloppet på 30.000 kr utbetalas om du varit 100 % sjukskriven under 6 månader. Rehabiliteringskapitalet upphör vid utgången av den månad du uppnår 60 år. Ersättningen kan endast utbetalas en gång. 

Cancerförsäkring

Skulle du drabbas av Cancer faller en engångsersättning ut på 1 pbb (47 600 kr) kan ej utökas.

 

 

Om du skulle drabbas av någon av cancerdiagnoserna som finns uppräknade i villkoret utbetalas 1 prisbasbelopp (47 300 kr). Cancerförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 60 år. Ersättningen kan endast utbetalas en gång.

 

 

1033.Rundel_-_rakna_offert_och_eller_teckna_online_NY.162x.png